De Letterfee,
logopedische praktijk
voor
leerstoornissen taalstoornissen articulatiestoornissen

Ik ben Melissa De Maeght, zelfstandig logopediste. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij mij terecht voor de diagnostiek en behandeling van logopedische stoornissen.
Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en jongeren met leerstoornissen, spraak- en taalstoornissen. Ik voorzie de nodige begeleiding op maat, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. De naaste omgeving van het kind (ouders, CLB, school en/of andere zorgverleners) worden hierbij berokken, zodat dit leerproces zo goed mogelijk kan verlopen.