Praktisch

Je kan een afspraak maken op eigen initiatief. Dit gebeurt door mij telefonisch te contacteren of door het contactformulier in te vullen.

Daarnaast kan je doorverwezen worden door jouw huisarts, kinderarts, NKO-arts, neuroloog, orthodontisct, school, CLB etc.

In onderstaande tabel kan je de tarieven aflezen die gelden vanaf 1 mei 2022:

Logopedische verstrekking Tarieven Terugbetaling Remgeld
Aanvangsbilan (per 30 min.) € 40,54 € 25,66 € 14,88
Evolutiebilan € 66,80 € 36,27 

€ 30,53
(in praktijk)
€ 30,27
(op school)
Logopedische therapie (30 min.) € 33,40  € 22,83
(in praktijk) 
€ 21,36
(op school)
€ 10,57
(in praktijk)
€ 12,04
(op school)
Logopedische therapie (60 min.) € 67,07 € 45,89 € 21,18

Het tarief voor een overleg op school bedraagt € 33,40 (per half uur).

Sommige personen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. Dit kan je steeds navragen bij de mutualiteit.

Deze tarieven gelden enkel voor behandelingen die in aanmerking komen voor de verplichte verzekering (RIZIV). Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden van de verplichte verzekering, dan kan je misschien terecht bij de aanvullende verzekering.

Voor het intakegesprek dien je in het bezit te zijn van een voorschrift voor het logopedisch bilan. Dit voorschrift kan je verkrijgen bij een geneesheer-specialist (kinderarts, NKO-arts, ….). Je hebt dit voorschrift nodig om het logopedisch onderzoek te laten uitvoeren.
Indien na het intakegesprek besloten wordt om logopedie op te starten, moet je opnieuw een afspraak maken met de geneesheer- specialist om een voorschrift te krijgen voor de logopedische sessies.

Wanneer ik over alle voorschriften beschik, stuur ik het dossier op naar de mutualiteit om de terugbetaling in orde te brengen.

Een therapiesessie duurt 30 of 60 minuten. Dit is afhankelijk van de leeftijd en de problematiek.

Normaal starten we met een frequentie van 2 x 30 minuten per week of 1 x 60 minuten per week. Dit kan later worden afgebouwd.

De therapie kan doorgaan in de praktijk, op school of thuis (volwassenen).

Bij afwezigheid is het belangrijk om op voorhand (24 uur) te verwittigen; zo niet wordt de sessie aangerekend.