Leerstoornissen

Kinderen kunnen leerproblemen vertonen wanneer zij naar school gaan. Ze hebben het moeilijk om de aangeboden leerstof te verwerken en te automatiseren. Het is noodzakelijk om deze kinderen te ondersteunen en te voorkomen dat er emotionele problemen ontstaan (faalangst of gedragsmoeilijkheden). Daarom is het volgen van therapie zeer belangrijk. Zo kan worden vastgesteld hoe hardnekkig het probleem is. Sommige kinderen vertonen een achterstand die weer kan worden ingehaald. Een stoornis kan echter niet verholpen worden, maar mits een concrete behandeling kan het leerproces worden bijgestuurd.

Naast de behandeling is een goede samenwerking met de school van het kind heel belangrijk. Het uitwerken van maatregelen op maat is nodig, zodat het kind optimaal kan functioneren in de klas. Zo kan een voorleessoftware aangeboden worden bij kinderen met dyslexie.

Dyslexie

Kinderen met dyslexie vertonen moeilijkheden met het omzetten van geschreven naar gesproken taal. Hun leestempo is trager. Ze lezen vaak spellend en maken veel leesfouten. Daarnaast kan het begrijpend lezen moeilijker verlopen. Het technisch lezen vraagt veel inspanning waardoor de inhoud van de tekst verloren gaat. Deze kinderen vertonen hardnekkige problemen, ondanks een goede intelligentie en een goede begeleiding thuis en op school.

Dysorthografie

Bij dysorthografie vertonen kinderen moeilijkheden met het omzetten van gesproken naar geschreven taal. Deze kinderen automatiseren de spellingsregels zeer moeizaam. Ze hebben problemen met het schrijven van onthoudwoorden. Deze problemen zijn hardnekkig, ondanks het vele oefenen thuis en op school.

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie vertonen moeilijkheden bij het aanleren van specifieke rekenvaardigheden. Zij vertonen vaak problemen met het automatiseren van splitsingen, tafels, eenvoudige bewerkingen tot 10, … (geheugendyscalculie). Het oplossen van bepaalde bewerkingen met behulp van tussenstappen verloopt moeizaam (procedurale dyscalculie). Daarnaast kunnen deze kinderen het moeilijk hebben met het aflezen van grafieken, het tekenen van ruimtelijke figuren, kloklezen, … (visuospatiële dyscalculie). Deze moeilijkheden blijven hardnekkig aanwezig, ondanks de ondersteuning thuis en op school.

Wat doet de logopedist?

Tijdens de behandeling worden verschillende leerinhouden geremedieerd. Dit houdt in dat we op zoek gaan naar methoden die het kind helpen om leerstof beter te verwerken. Wanneer een leerstoornis wordt vastgesteld, gaan we samen met het kind, de ouders, de leerkracht en/of het zorgteam van de school op zoek naar compenserende maatregelen op maat. Deze maatregelen kunnen het kind de nodige ondersteuning bieden tijdens zijn/haar verdere schoolloopbaan.