Articulatiestoornissen

Articulatiestoornissen kunnen zowel voorkomen bij kinderen als bij volwassenen. Bij kinderen is er sprake van een articulatiestoornis wanneer zij een vertraagde spraakontwikkeling vertonen in vergelijking met leeftijdsgenoten. Deze vertraging is het gevolg van een fonologisch of fonetisch probleem.

Fonologische articulatiestoornissen

Dit zijn stoornissen waarbij kinderen het moeilijk hebben met de uitspraak van klanken waardoor ze klanken of klankcombinaties vereenvoudigen. Het kind blijft deze vereenvoudigingsprocessen toepassen tot op een leeftijd dat leeftijdsgenoten dit niet meer doen.

Fonetische articulatiestoornissen

Dit zijn stoornissen waarbij kinderen het moeilijk hebben met de motorische productie van klanken. Het kind ondervindt problemen om de juiste spraakbewegingen te maken die nodig zijn voor de productie van klanken. Een voorbeeld is de ‘s’ die tussen de tanden wordt geproduceerd.

Wat doet de logopedist?

Tijdens de behandeling worden oefeningen aangeboden om bepaalde spraakklanken correct te kunnen produceren.  Er wordt gewerkt aan de losse klank, daarna wordt de klank geoefend in lettergrepen, woorden en zinnen. Tenslotte moet de goede uitspraak toegepast worden binnen de spontane spraak. Ook oefeningen voor het verbeteren van de mondmotoriek komen aan bod. Deze zijn nodig om de spieren in de mond te versterken en de tong op de juiste wijze te gebruiken.